Als ondernemer kan u steeds op de N-VA rekenen. Wij voeren een beleid dat ondernemerschap aanmoedigt. Het Zomerakkoord dat de regering afsloot, is een concrete stap naar een aantrekkelijker ondernemersklimaat.

7 maatregelen voor ondernemers

De historische hervorming van de vennootschapsbelasting, op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt, is het koninginnenstuk van het Zomerakkoord. Het standaardtarief daalt naar 25 procent tegen 2020. U krijgt opnieuw meer ruimte om te groeien en te innoveren.

De verlaging van de vennootschapsbelasting is slechts één van vele maatregelen die de N-VA wist door te drukken. Een zaak starten, uitbouwen en stopzetten wordt gemakkelijker dan ooit.

Hieronder vindt u 7 concrete maatregelen uit het Zomerakkoord die u ondersteunen bij de opstart, de uitbouw en het stopzetten van uw onderneming.

Kijk hier naar de Live Q&A met minister van Financiën Johan Van Overtveldt: hij beantwoordt ingezonden vragen over de 7 maatregelen waarmee wij ondernemers steunen.