Valerie Reekmans

Adviseur welzijn, gezin, armoede en gelijke kansen

Valerie werkt als adviseur op de studiedienst van de N-VA. Hierbij adviseert ze over de middellange termijnvisie van de N-VA en ondersteunt ze deze visie ook.

Het beleidsdomein Welzijn is zeer ruim, Valerie spitst zich toe op gelijke kansen, armoede, gezinsbeleid, personen, senioren en ethische thema's.

Deze thema’s sluiten aan bij haar studie rechten (major sociaal recht) en haar sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Tevens engageerde ze zich in haar studententijd als vrijwilliger bij diverse studentenorganisaties. Tijdens haar periode als juridisch adviesverlener werd ze regelmatig geconfronteerd met mensen in armoede.

Op lokaal vlak is Valerie penningmeester van N-VA Aarschot.