Tom Parmentier

Fractiemedewerker Energie, Klimaat en Digitale Economie

Als fractiemedewerker ondersteunt Tom de volksvertegenwoordigers inzake klimaat, energie, digitale economie, starters, en innovatie.

Het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen heeft sinds de 18de eeuw de wereld economisch getransformeerd, vooral in de positieve zin. Maar deze vooruitgang heeft een keerzijde, met name milieuvervuiling, geopolitieke conflicten door een toenemende afhankelijkheid van slinkende energievoorraden, de opwarming van het klimaat, de verzuring van de wereldzeeën, enzovoort.

Deze thema’s zijn de voorbije decennia systematisch opgeklommen op de agenda van wereldleiders en de publieke opinie. Vandaag zijn ze niet meer uit de actualiteit weg te denken. Een omslag naar een nieuwe globale energiemix is cruciaal voor het behoud van ons huidig economisch model, dat tot dusver gedomineerd werd door fossiele brandstoffen. In deze nieuwe energiemix moeten we een optimaal evenwicht zoeken tussen betaalbaarheid, betrouwbaarheid, en duurzaamheid. Meehelpen in die zoektocht is Tom’s grote passie, in de sterke overtuiging dat de oplossingen die we vandaag bedenken bepalend zullen zijn voor de welvaart, vrede, en voedselvoorziening voor de komende generaties.

Tom heeft ook een bijzondere interesse voor de technologiesector, in het bijzonder voor digitale startbedrijven. Momenteel voltrekt zich wereldwijd een 4e industriële revolutie, ook ‘economie 4.0’ genoemd, waarbij de digitalisering zich doorzet in alle economische sectoren en activiteiten, dewelke ze fundamenteel verandert. Om economisch relevant en competitief te blijven, mogen we deze boot niet missen. Een assertief en ambitieus beleid dringt zich op, om onze achterstand in te lopen op onze buurlanden. Stilstaan is achteruitgaan, vandaag meer dan ooit.

Tom studeerde rechten en economie in Leuven, management in Gent, en energiebeleid in Noorwegen en Hong Kong. Hij werkte zeven jaar als management consultant. Tot zijn hobby’s behoren lopen, reizen, talen leren en het nieuws volgen.