Serge Delvaux

Fractiemedewerker Binnenlandse Zaken

Sinds maart 2015 is Serge fractiemedewerker in de Kamer en de Senaat. Hij werkt er op de thema’s Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie. Zijn specialisatie is zonder twijfel het domein van de geïntegreerde politie.

Politie-expert

Serge behaalde een diploma bedrijfsvertaler. Na een korte passage in het secundair onderwijs, als leerkracht Nederlands, ging hij aan de slag als medewerker bij de veldwachters in Herk-de-Stad. In de jaren ’90 werden de veldwachters omgevormd tot de stedelijke politie. Na de politiehervorming in 2002 werd Serge politiesecretaris van de politiezone West-Limburg. Nadien was hij actief als rapporteur bij de Cel Europees Voorzitterschap van de Federale Politie tijdens het Belgisch voorzitterschap van de EU. Deze jarenlange ervaring en expertise in de politiewereld stelt hij als fractiemedewerker ter beschikking van de N-VA-parlementsleden.

Een veilig en leefbaar Hasselt

In 2010 stapte Serge in de lokale politiek en nam twee jaar later deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien is hij ook actief als bestuurslid bij N-VA Hasselt. Zijn stokpaardjes zijn de veiligheid en leefbaarheid in Hasselt.

Cultuurliefhebber

In zijn vrije tijd geniet Serge graag van een streepje muziek. Dat gaat van klassieke muziek over opera tot pop en r&b. Zijn grote liefde blijft echter jazzmuziek, een genre waarin hij zelf ook zingt. Zijn culturele interesses reiken verder dan muziek, je kan Serge dus ook geregeld aantreffen in het cultureel centrum. Tijdens zijn vakantie vertoeft hij het liefst in Europese steden, waar hij de prachtige bouw- en kunstwerken uit het verleden bezoekt.