Sanne Descamps

Als provinciaal bewegingsverantwoordelijke voor de provincie Antwerpen volgt Sanne de lokale afdelingen op. Dat klinkt erg ruim als takenpakket, en dat is het ook. 

Een gezicht geven aan de N-VA in de provincie Antwerpen

Het is haar taak om ervoor te zorgen dat de lokale kaderleden hun weg vinden binnen de partijstructuren, op de hoogte zijn van de nationale richtlijnen, op een constructieve manier bezig zijn met het lokale beleid en zo de N-VA in hun gemeente een gezicht geven.

Communicatie in de vingers

Zij is het eerste aanspreekpunt binnen de partij voor het lokale N-VA-kader en zij staat de afdelingen bij met zowel politiek als organisatorisch advies. Het is haar taak om op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen van de lokale afdelingsbesturen, en van de politiek in de provincieraad, de zeventig gemeenteraden en de negen districtsraden in Antwerpen. Kortom, zij houdt de vinger aan de pols.

Gebeten door de politiek

Na stages bij Villa Politica en de administratie van de burgemeester van New York City, Michael Bloomberg, was Sanne helemaal overtuigd om ook in haar professionele loopbaan verder te gaan met politiek. De N-VA was daarbij voor haar een logische keuze.