Sabine Vermeulen

Vlaams volksvertegenwoordiger - 7de plaats Vlaams Parlement, Oost-Vlaanderen

Sabine Vermeulen woont in Deinze waar ze ook opgroeide. Ze studeerde graduaat grafische bedrijven en werkte als kaderlid in een beschutte werkplaats/drukkerij.

In 2010 startte ze een carrière als provinciaal bewegingsverantwoordelijke bij de N-VA en hielp ze met de opstart van 32 N-VA-afdelingen in Oost-Vlaanderen. In 2012 werd ze verkozen als gemeenteraadslid in Deinze en legde ze ook als opvolger de eed af in de Senaat.

In de Senaat behandelde Sabine de thema’s sociale economie, economie/concurrentiewetgeving, ontwikkelingssamenwerking, leefmilieu en Noordzee. Deze thema’s werden door de zesde staatshervorming ook zeer belangrijk op het Vlaamse niveau. Laat het nu net het Vlaams Parlement zijn waar Sabine zich de komende vijf jaar zal engageren.