Rudy Vande Velde

Fractiemedewerker Arbeid, Sociale Zaken en Pensioenen

Rudy (°1963) is licentiaat in de Rechten en het Sociaal Recht. Gedurende 23 jaar was hij actief als Human Resources professional in het bedrijfsleven waarvan meer dan tien jaar lid van het directiecomité. Hij is vanuit die ervaring vertrouwd met de uitdagingen en opportuniteiten in het arbeidsmarktbeleid. In de fractie sociale zaken volgt Rudy de domeinen werk, Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid en sociale fraude op.   

Rudy is ook drie jaar docent Human Resources Management en Projectmanagement geweest aan de Arteveldehogeschool in Gent.

Hij woont in Wachtebeke en is daar ook voorzitter van de lokale N-VA-afdeling en fractieleider van de N-VA in de gemeenteraad.