Rob Van de Velde

Kamerlid

Rob werd geboren op Valentijnsdag in 1967 in Antwerpen. Hij woont met zijn echtgenote, Evi Van der Planken die districtsvoorzitter is, en drie kinderen in Berchem.

Rob studeerde marketing en handelswetenschappen. Voor hij een actieve rol in de politiek opnam was hij professioneel actief in de verkoop en marketing van consumptiegoederen, nationaal en internationaal, als werknemer en als zelfstandige.

Momenteel is Rob schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Groen en Onroerend Erfgoed in de stad Antwerpen.

Rob zal zich toeleggen op de onderwerpen die op federaal vlak met de stad te maken hebben: veiligheid, infrastructuur en financiën.