Rita Gantois

Kamerlid

Rita kwam in 1958 ter wereld in Veurne, ze groeide op in het naburig gelegen Bulskamp. Als derde in een gezin met zes broers en drie zussen, leerde ze algauw de handen uit de mouwen steken. Op haar 12de startte ze haar middelbare studies in het Sint Fransiscusinstituut in Poperinge. Een loopbaan in het onderwijs of in de sociale sector stond op het verlanglijstje.

Door het vroegtijdig overlijden van haar mama nam de zorg voor haar broers en zussen al haar tijd in beslag. Alle studieplannen verdwenen daardoor naar de achtergrond.

De bibliotheek neemt de plaats van de school in en tot op vandaag is Rita een trouwe bezoeker.

Ze is getrouwd met Denis Declerck, ze verhuisden naar Koksijde en baten samen een landbouwbedrijf uit. Ze zijn de ouders van Lies, Leen en Hanne, intussen is de familie uitgebreid met vier prachtige kleinkinderen.

Het verengingsleven baant de weg naar de politiek …
Kav (nu Femma), de gezinsbond en de vriendenkring van de school openden deuren, verruimden de blik en gaven inzicht in wat leeft bij de mensen, van onderuit.

De plaatselijke afdeling van het Forum van Vlaamse Vrouwen “vrouwenstemmen” kreeg met Rita een gemotiveerde sociaal geëngageerde voorzitter.

En dan wordt ze opgemerkt …
Door Jan Loones en Ives Boullet, die haar in 1994 voor de eerste keer meenamen op de gemeentepolitieke lijst “Stem” , Rita kreeg de 2de plaats en werd OCMW-voorzitter, een mandaat op haar lijf geschreven.

Sinds 2000 is ze gemeenteraadslid in Koksijde. Rita zetelt daarnaast in het directiecomité en de raad van bestuur van het Autonoom gemeentebedrijf Koksijde, in de Politieraad Wat de gemeenteraad is voor de gemeente en de OCMW-raad voor het OCMW, dat is de politieraad voor politiezones die meerdere gemeenten bestrijken. In die zones wordt een belangrijk deel van de bevoegdheden voor personeel en begroting overgeheveld van de verschillende gemeenteraden naar de politieraad. Daarin zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente uit de politiezone. politieraad en in verschillende gemeenteraadscommissies.

Onder het motto: “ik sta alleen op een sociale lijst en de N-VA is een sociale partij” aanvaardt ze de 5de plaats op de kamerlijst en raakt ze op 25 mei 2014 verkozen.

Rechtvaardig, solidair en eerlijk
Rita wil blijven inzetten op een beleid met een sociale toets, armoede aanpakken, zorg dragen voor wie zorg nodig heeft, ondersteunen wie het moeilijk heeft en wegzinkt in eenzaamheid en isolatie.

Er is nood aan een rechtlijnig en transparant migratiebeleid en de broodnodige hervorming van justitie. Ook wil ze zorgen voor een zekere toekomst voor landbouwbedrijven en ondersteunen wie onderneemt. Handel, tewerkstelling, nieuwe impulsen voor toerisme en de uitbouw en verdere ontwikkeling van de kustregio zijn voor Rita een prioriteit.