Piet De Zaeger

Directeur van de N-VA

Als algemeen directeur draagt Piet De Zaeger de eindverantwoordelijkheid over het communicatiebeleid, de partijorganisatie en het personeelsbeleid. Hij voert ook het financieel en logistiek beheer van de partij en coördineert de nationale verkiezingscampagnes vanuit het partijsecretariaat.

Piet studeerde geschiedenis aan de UFSIA en de K.U.Leuven. Zijn licentiaatsthesis werd uitgegeven onder de titel “Lier bezet en bevrijd. Een Vlaamse stad tijdens de tweede Wereldoorlog” (Acco, 1995) en bekroond met de wetenschappelijke prijs van de stad Lier. Na zijn studies geschiedenis behaalde hij een diploma in de aanvullende studies van de internationale betrekkingen aan de KUL, en studeerde in avondonderwijs nog overheidsmanagement en bestuurskunde aan de VUB.

Sinds 2018 is Piet lid van de raad van bestuur van de vzw Kazerne Dossin, het memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten.

In zijn thuisstad Lier is hij politiek actief als ondervoorzitter van de N-VA-afdeling Lier en als beheerder van de Lierse Maatschappij voor Huisvesting (LMH).