Piet De Zaeger

Directeur van de N-VA

Als algemeen directeur draagt Piet De Zaeger de eindverantwoordelijkheid over het communicatiebeleid, de partijorganisatie en het personeelsbeleid. Hij voert ook het financieel en logistiek beheer van de partij en coördineert de nationale verkiezingscampagnes vanuit het partijsecretariaat.

Piet studeerde geschiedenis aan de UFSIA en de KULeuven. Hij behaalde een diploma in de aanvullende studies van de internationale betrekkingen aan de KUL, en studeerde in avondonderwijs nog overheidsmanagement en bestuurskunde aan de VUB.

Fier op Lier

Lokaal is Piet politiek actief als voorzitter van de N-VA-afdeling Lier, beheerder van de Lierse Maatschappij voor Huisvesting (LMH) en lid van het beheersorgaan Lierse Musea. Al sinds Erwin Vandenbergh en Jan Ceulemans er nog samenspeelden is hij voetbalsupporter van ‘de grootste kleine club’: Lierse SK.