Paul Cordy

Vlaams volksvertegenwoordiger - 8ste plaats Vlaams Parlement, Antwerpen

Paul Cordy (°1966) is gehuwd met Sofia Alexandrovna Bannikova, samen hebben zij twee kinderen. Hij is licentiaat geschiedenis en behaalde ook de kandidaatsdiploma’s wijsbegeerte en rechten. Met nog een diploma ‘Aanvullende Studie Moderne talen, optie Duits’ op zak ging hij, na enkele jaren te hebben gewerkt als freelancejournalist (onder meer voor Trends Magazine) en copywriter, aan de slag als leraar Duits in het avondonderwijs (CVO Deurne). Hij kwam ook al vroeg met het parlement in aanraking: hij werkte immers nog drie jaar als (federaal) parlementair medewerker.

Van 1998 tot heden was hij coördinator-diensthoofd van het Studiecentrum Open Universiteit (Universiteit Antwerpen), vertegenwoordiger van de UA in de Ministeriële Stuurgroep Open Hoger Onderwijs en bij de Open Universiteit Antwerpen en studentenbegeleider voor verschillende vakken in de richting cultuurwetenschappen. Sinds 2012 is hij ook diensthoofd Centrum Werken en Studeren aan de Universiteit Antwerpen.

Zoals zovelen raakte hij bij het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Antwerpen (KVHV) met het politieke virus besmet. Dat leidde hem via enkele bestuursfuncties binnen de Volksunie naar de N-VA, waar hij nu bestuurslid is van de afdeling ‘District Antwerpen’ en van het arrondissementeel bestuur en waar hij ook in de partijraad zit. Van 2013 tot 2015 was Paul in Antwerpen districtsschepen voor Publieke Ruimte, mobiliteit en jeugd, en vanaf 2015 districtsburgemeester.

Paul publiceerde ‘Nationaal Denken in de Derde Wereld’ in De Stukken van de Puzzel, (VVB, 1996), ‘Traditionalisme tegen vrijdenkerij en modernisering. Het ultramontaanse klimaat binnen de Belgische katholieke Kerk in de 19de eeuw’ in Omtrent Rodenbach van Brecht Vermeulen (red.)(Roeselare, 2006) en ‘Wij zingen Vlaanderen vrij. Het verhaal achter 75 jaar Vlaams Nationaal Zangfeest’ (Leuven, Davidsfonds, 2012).

Paul Cordy is al decennialang actief in de Vlaamse Beweging. Hij was presidiumlid van het KVHV, lid van het IJzerbedevaartcomité en van de Raad van Beheer van Nekka vzw, en regisseur (van 2002 tot 2016) van het Vlaams Nationaal Zangfeest. Als Vlaams volksvertegenwoordiger wil hij mee werken aan de uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijs en van een zelfstandige staatsstructuur waarin Vlaanderen zelf zijn lot in handen kan nemen.