Martijn Rogiers

Provinciaal Bewegingsverantwoordelijke West-Vlaanderen

De lokale afdelingen en de lokale mandatarissen zetten de N-VA op de kaart in West-Vlaanderen. De provinciaal bewegingsverantwoordelijken hebben als taak die machine goed draaiende houden. Samen met collega Virginie Terrier biedt Martijn daarom zowel inhoudelijke als praktische ondersteuning. In dat kader organiseren zij vormingen en opleidingen, gaan ze ter plaatse bij afdelingen en zorgen voor een vlotte informatiedoorstroming tussen de diverse niveaus van de partij. Zij fungeren ook als eerstelijnsaanspreekpunt voor alle mogelijke vragen en opmerkingen.

Als persoonlijk medewerker van Cathy Coudyser deed Martijn ervaring op, eerst in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en daarna in het Vlaams Parlement. In West-Vlaanderen was Martijn actief als arrondissementeel secretaris van N-VA Brugge-Torhout-Oostkust. Vandaag is Martijn ondervoorzitter van N-VA Oostkamp waar hij woont met zijn vrouw. Als het mooi weer is, geniet hij graag van een ritje in zijn oldtimer.