Lynn Roels

Stafmedewerker communicatie

Lynn maakte in mei 2018 haar entree in het communicatieteam als verantwoordelijke voor de huis-aan-huisbladen van Oost- en West-Vlaanderen. Die rol zit Lynn als gegoten, want teksten opsmukken behoort tot haar favoriete bezigheden. Met plezier werkt ze de laatste schoonheidsfoutjes weg, trekt ze een kromme zin weer recht of zet ze een verdwaalde redenering op het juiste spoor. Al tijdens haar studies taal- en letterkunde en vertaling blonk ze uit door haar scherpe oog en kritische houding.

Talenknobbel met maatschappelijke interesse

In haar ideale job zoekt Lynn niet alleen een uitlaatklep voor haar taalvaardigheid, maar ook voor haar maatschappelijke interesse. Na diverse tussenstops – onder meer in twee uitgeverijen, een Faciliteitengemeente Gemeente met een speciaal taalstatuut. De bestuurstaalwet uit 1963 bepaalt in welke taal de contacten met de overheid moeten verlopen in een bepaald gebied van België. In een aantal gemeenten bestaat er een speciale regeling. Daar zijn 'faciliteiten' toegekend aan de anderstalige inwoners. Die mogen wettelijk een andere landstaal dan de streektaal hanteren in hun contacten met de overheid. Let wel: faciliteiten gelden enkel voor de inwoners, niet voor de bestuurders van die gemeenten! De N-VA wil geleidelijk komaf maken met die faciliteitenregelingen. faciliteitengemeente en het Agentschap Integratie en Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering – heeft ze die gouden combinatie nu gevonden bij de N-VA. Lynn gelooft dat de beste garantie voor een solidaire samenleving zit in duidelijke afspraken die voor iedereen gelden. Ongemakkelijke waarheden vragen om reflectie en onderzoek, niet om een politiek correct dekentje dat hen aan het zicht moet onttrekken. Dankzij haar werk voor de N-VA kan Lynn naar die overtuigingen handelen.

Bijleren en buitenlucht

Tot haar kernkwaliteiten rekent Lynn haar honger naar kennis en inzicht. Blijven bijleren is voor haar essentieel, en dat uit zich in hobby’s als lezen, de actualiteit volgen en met vrienden en familie van gedachten wisselen. Als ze soms toch ook het hoofd eens wil leegmaken, kan Lynn terugvallen op haar tuin om in te wroeten, of op haar man en hond voor een verkwikkende wandeling. Woonplaats Kortenberg vormt daarvoor meestal het decor, maar ook in haar Oost-Vlaamse geboortestreek gaat Lynn graag de nostalgie opsnuiven langs de kronkels van de Schelde. Vallen er nog gaatjes in haar agenda, dan vult Lynn die met een streepje sport.