Lin Van Poucke

Vicedirecteur en adviseur milieu, energie, dierenwelzijn, wonen

De studiedienst als bruggenbouwer

De studiedienst vormt een brug tussen de verschillende geledingen van de partij (Vlaams, federaal, Europees). De adviseurs trachten op basis van de ingenomen standpunten een lange termijnvisie uit te werken elk voor zijn domein. Als vicedirecteur staat Lin hen daarin bij door de relaties met de andere geledingen nog verder te versterken. Het uitbouwen van contacten met het Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld maakt hier ook deel van uit.

Deze samenwerking, zowel intern als extern, vertaalt zich concreet in congresteksten, verkiezingsprogramma’s en themabrochures. Daarnaast biedt de studiedienst ook ad hoc-ondersteuning aan de N-VA-politici voor debatten, parlementaire tussenkomsten, en meer.

Expertise rond duurzaam beleid

Naast haar taak als vicedirecteur volgt Lin ook de domeinen Leefmilieu, Klimaat, Energie, Dierenwelzijn en Wonen op. Deze juriste heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan rond deze groene thema’s. Al enkele jaren vertoeft ze op de studiedienst. Daarvoor werkte ze op het Maritiem Instituut aan de Universiteit Gent als wetenschappelijk onderzoekster.

Engagement achter de schermen

Tot op heden verkiest Lin nog steeds het werk achter de schermen. Wel is ze een tijdje bestuurslid geweest in de lokale N-VA-afdeling van Waasmunster.