Liesbet Dhaene

Brussels parlementslid

Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de raad van de VGC
Liesbet bracht haar jeugd door in twee hoofdsteden in twee verschillende continenten. Geboren in Kinshasa, woonde ze deels in de Democratische Republiek Congo en deels in de Brusselse gemeente Watermaal-Bosvoorde. Haar middelbare studies heeft ze in de Brusselse gemeente Oudergem gevolgd. Het is ook in Oudergem waar ze nu woont, samen met haar man en haar twee kinderen.

Het leven in (multi-)culturele omgevingen deed haar beseffen dat opgroeien tussen verschillende culturen en talen verrijkend is. Op voorwaarde dat er wederzijds respect is voor elkaars eigenheid en besef van elkaars meerwaarde. In dit licht is het streven naar een hechte band tussen Brussel en Vlaanderen niet tegenstrijdig met het ‘Brusselaar’ zijn. Bovendien is de Vlaamse aanwezigheid in Brussel een meerwaarde voor alle Brusselaars.

Na haar rechtenstudie aan de KUL, heeft ze zich gespecialiseerd in het economisch recht aan de ULB en in het vennootschapsrecht aan de KUB. Tijdens haar loopbaan heeft ze een specialisatie in accountancy aan de KUL met vrucht beëindigd. Ze was actief in de advocatuur en de accountancy.
Als lid van het (vast bureau van het) Brussels Parlement, wil Liesbet zich inzetten voor een ondernemersvriendelijk beleid in Brussel en voor een Vlaamse aanpak van de Brusselse problemen. Als lid van de Raad van de VGC, wil ze zich inzetten voor voldoende kwalitatief Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Een ondernemersvriendelijk beleid
Werken bij een vrije beroepsorganisatie deed haar het belang inzien van deze ondernemingen voor onze welvaart én ons welzijn. Ondernemen creëert toegevoegde waarde en werkgelegenheid, zorgt voor inkomen en winst.

Een beleid dat groei stimuleert is broodnodig in Brussel, waar er dubbel zoveel faillissementen zijn als in Vlaanderen, waar Brusselse bedrijven meer belastingen betalen dan concurrenten in Vlaams Brabant.

Een Vlaamse aanpak in Brussel
Een Vlaamse aanpak in Brussel kan verandering brengen in onze hoofdstad: institutionele vereenvoudiging, een lik-op-stuk veiligheids- en netheidsbeleid, een verplicht inburgeringsbeleid, een activerend tewerkstellingsbeleid,… . Verandering die niet alleen ten goede komt aan de Vlaamse Brusselaar, maar aan alle Brusselaars.

Kwalitatief Nederlands onderwijs in Brussel
Vlaanderen doet veel inspanningen in Brussel, die komen niet alleen ten goede aan de Vlaamse Brusselaars, maar aan alle Brusselaars. Het mooiste voorbeeld hiervan is het Nederlandstalig onderwijs.
Dik 60 procent van de leerlingen in de basisscholen spreekt thuis geen Nederlands. Toch blijft ons onderwijs garant staan voor kwaliteit: hierdoor beslissen steeds meer Frans- en anderstalige ouders om hun kroost Nederlandstalig onderwijs te laten volgen. Een positieve trend, jammer genoeg met een nijpend plaatsgebrek tot gevolg.

Als moeder van twee schoolgaande kinderen wil Liesbet zich binnen de Raad van de VGC inzetten om onze scholen in staat te stellen de specifieke Brusselse uitdagingen aan te gaan en blijvend te zorgen voor voldoende kwalitatief Nederlandstalig onderwijs in Brussel.