Lawrence Vancraeyenest

Coördinator Cel lokaal beleid - financiën en begroting

Cel lokaal beleid

Lawrence is coördinator van de Cel lokaal beleid op het partijsecretariaat. Naast de aansturing van de cel volgt hij er als adviseur hoofdzakelijk de domeinen financiën en begroting, strategisch management en beleidsplanning op.

De Cel lokaal beleid biedt voornamelijk ondersteuning, coaching en begeleiding aan de ruim 2.500 lokale N-VA-mandatarissen. Dat gaat van juridische en technische adviezen, over conceptuele duiding tot communicatieve ondersteuning. Daarnaast verzorgt ze opleidingen en vormingen en ontwikkelt ze proactief eigen voorstellen die een antwoord bieden op specifieke lokale beleidsaspecten. In dat verband volgt de cel ook de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op.

Engagement gegroeid uit het studentenleven

Met succes slaagde Lawrence aan de Universiteit Antwerpen, waar hij een master Handelsingenieur en een bachelor Rechten behaalde. Bovendien voltooide hij het executive programma ‘Financieel management voor lokale besturen’ aan de Antwerp Management School. Hij was ook jarenlang actief binnen de studentenbeweging en studentenvertegenwoordiging zowel binnen de universiteit en de associatie, als op stedelijk en Vlaams niveau. Voorheen werkte Lawrence reeds als auditor, juridisch adviseur en assistent gerechtsexpert en als adviseur binnen de Cel Lokaal Beleid die hij nu leidt.

Jong N-VA

Naast zijn professionele activiteiten is Lawrence ook actief als dagelijks bestuurslid van Jong N-VA, de jongerenwerking van onze partij. Hij was ook een tijdlang algemeen secretaris van Jong N-VA en regiocoördinator van de Jong N-VA-regio Rupel-Zuidrand. Als een van de sterkhouders binnen de nationale werking bepaalt hij mee de richting van onze jongerenorganisatie en ondersteunt hij de werking van verschillende jongerenafdelingen.

Lokaal

Hoewel zijn wortels in West-Vlaamse bodem liggen, verhuisde Lawrence, na omzwervingen via Antwerpen en Leuven, enkele jaren terug naar Edegem. Hij zetelt er als OCMW-raadslid en is er actief bij het lokale N-VA-bestuur en de lokale Jong N-VA-werking.