Joachim Pohlmann

Partijwoordvoerder

Bij de verkiezingen van 1995 vroeg de 14-jarige Joachim Pohlmann aan de lokale afdelingsvoorzitter of hij pamfletjes van de Volksunie mocht helpen uitdelen. Bijna twintig jaar later doet Joachim nog steeds hetzelfde. Al zijn de pamfletjes wat gesofisticeerder geworden. 

Mediastrateeg

Joachim is de woordvoerder van de N-VA. Hij staat in voor de contacten met de media en stippelt, samen met de andere communicatiemedewerkers, de mediastrategie uit. Hij probeert de boodschap van de N-VA zo breed mogelijk bekend te maken.

(Speech)schrijver

Daarvoor werkte hij op de studiedienst van de N-VA. Hij legde zich er toe op de domeinen cultuur, gemeenschap en identiteit. Hij schreef er onder meer de speeches voor de partijvoorzitter, van wie hij ook medewerker was.  Aangezien Joachim nu al langer politiek actief is dan dat hij ooit niet politiek actief is geweest, heeft hij alle hoop op een ‘normaal’ leven laten varen. Maar in de weinige  tijd die hem nog rest, probeert hij boeken te schrijven.