Jeroen Dujardin

Als nationaal bewegingsverantwoordelijke van de partij coördineert Jeroen de werking van de provinciale bewegingsverantwoordelijken. Het is zijn taak om de lokale politiek in Vlaanderen op te volgen en de afdelingswerking hierop af te stemmen. Hij was van 2011 tot en met mei 2015 Provinciaal Bewegingsverantwoordelijke van West-Vlaanderen. In die periode heeft hij de uitbouw van West-Vlaamse afdelingen gestimuleerd en hen begeleid naar de succesvolle lokale verkiezingen van 2012. Hij zal deze ervaring gebruiken om samen met de provinciale bewegingsverantwoordelijken de afdelingen klaar te stomen voor de lokale verkiezingen van 2018.

Beide voeten in de Kuurnese klei

Jeroen is ook lokaal actief binnen de afdeling Kuurne. Hij is fractieleider in de gemeenteraad. Samen met twee schepenen en drie gemeenteraadsleden maakt hij deel uit van de meerderheid. Daarnaast zetelt Jeroen ook in de Politieraad Wat de gemeenteraad is voor de gemeente en de OCMW-raad voor het OCMW, dat is de politieraad voor politiezones die meerdere gemeenten bestrijken. In die zones wordt een belangrijk deel van de bevoegdheden voor personeel en begroting overgeheveld van de verschillende gemeenteraden naar de politieraad. Daarin zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente uit de politiezone. politieraad van zone VLAS en is hij bestuurder in de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp.

Ook naast politiek zeer actief

Naast zijn politieke bezigheden heeft hij nog een drukke agenda. Jeroen is kookouder in de chiro van Kuurne Sint-Michiel. Als muziekliefhebber en vinylverzamelaar kom je hem geregeld tegen op een concert of in een platenzaak. Samen met zijn kinderen heeft hij een abonnement op Zulte-Waregem waar hij 'de boeren' naar de overwinning schreeuwt.