Jan De Haes

Lid van het partijbestuur

In Leuven werd Jan licentiaat in de toegepaste economie. Hij paste die economie meteen toe en werd na zijn studies horecaondernemer. Vandaag leidt hij nog steeds een grote ploeg die de uitbating verzorgt van een cafeetje, en twee restaurants.

Op jonge leeftijd nam Jan een engagement in de beroepsorganisatie Horeca Vlaanderen. Hij richtte de lokale afdeling Zuiderkempen op en werd in 1994 al nationaal ondervoorzitter, tien jaar later werd hij algemeen voorzitter. Bijna twintig jaar stond Jan op de barricade voor een sector die zich helaas meestal bevond in de hoek waar de klappen vallen. Maar de boeiende Europese lobby, de vaak frustrerende federale lobby en het soms moeizame sociale paritaire overleg waren wel een bijzondere leerschool. Daarenboven zag hij een positief Vlaams beleid. De toenmalige N-VA-minister van toerisme stak de hand uit naar de noodlijdende sector en zette de rijke Vlaamse eet- en tafelcultuur op het verdiende voetstuk.

In veel sectoren, net als in de horeca, ligt er nog veel werk op de plank. De hoge loonkosten verhinderen helaas dat die economische kansen ook jobs worden. Het werk moet door steeds minder mensen gedaan worden. De werkdruk neemt sterk toe, terwijl het nettoloon stagneert. Daarom wil Jan de kleine ondernemers weer de goesting geven om extra mensen aan te werven. Minder regeltjes en minder hoge kosten creëren meer jobs, ook voor wie minder geschoold is of minder voorsprong heeft.

Sinds oktober 2012 is Jan fractievoorzitter in de provincieraad van Antwerpen en sinds maart 2013 is hij afdelingsvoorzitter in Heist-op-den berg. Jan is getrouwd met Ilse en samen hebben ze een dochter, Aline.