Inge Moyson

Adviseur institutionele zaken en politieke vernieuwing

Na een carrière van meer dan 15 jaar als juridisch adviseur aan de Universiteit Gent, vond Inge Moyson het tijd voor een nieuwe uitdaging. Die vond ze bij de N-VA.

Ze startte in 2013 als fractiemedewerker institutionele zaken bij de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, waar ze de parlementairen met raad en daad bijstond tijdens de besprekingen van de zesde staatshervorming. Na deze geslaagde vuurdoop schopte ze het na de verkiezingen van mei 2014 tot fractiesecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Daar kon ze dagelijks ondervinden hoe de complexiteit van de Belgische staatsstructuur en het Brussels institutioneel kluwen met vier parlementen, 19 gemeentes en OCMW’s en de Brusselse agglomeratie, goed bestuur in de weg staat.

De opgedane kennis binnen het federaal parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement komt haar bijzonder goed van pas in haar functie van adviseur Institutionele Zaken op de studiedienst van de N-VA. Door haar ervaring als praktiserend jurist is zij eveneens geïnteresseerd in het beleidsdomein justitie dat zij op de studiedienst ook nauw opvolgt.

Haar engagement is echter niet te stuiten dus is ze ook lokaal actief bij N-VA Asse als bestuurslid. Wanneer ze kans ziet om eventjes te ontsnappen aan de drukke parlementaire agenda, geniet ze van de vrije tijd met haar kinderen en van een goed boek in de zon.