Hanna Nys

Adviseur veiligheidsbeleid

Hanna Nys studeerde in 2010 af met onderscheiding als master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Strafrecht en strafprocesrecht bleken tijdens haar studies al snel de domeinen te zijn waar haar voorkeur naar uit ging. Haar masterproef was dan ook getiteld: ‘De onafhankelijkheid van het openbaar ministerie. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie in België, Duitsland en de Verenigde Staten’.

Hanna maakte na haar studies de keuze om haar stage aan de balie aan te vatten. Ondanks de voorliefde voor strafrecht en strafprocesrecht, vond Hanna een zo breed mogelijke vorming en praktijkervaring belangrijk. Tijdens deze stage kwam ze dan ook in aanraking met zeer gevarieerde dossiers, gaande van huurwetgeving, tot medisch recht, tot contractenrecht. Ze voltooide haar stage aan de Antwerpse balie in 2013.

Door deze kennismaking met justitie, kwam ze al snel tot de vaststelling dat er behoorlijk wat verbetering mogelijk is. Zo ontstond de ambitie om hier actief aan mee te werken. Na een korte passage als fractiemedewerker justitie voor de N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, startte ze in oktober 2014 als adviseur justitie op het kabinet van minister Jan Jambon. Op die manier vergaarde ze een uitgebreide kennis in een heleboel dossiers en domeinen. Dit zowel praktisch als strikt legistiek.

Al deze ervaring zal goed van pas komen in haar functie als adviseur justitie op de studiedienst van de N-VA.