Evelien Barbieux

Adviseur asiel en migratie, integratie en inburgering, gelijke kansen en armoedebestrijding

Evelien Barbieux studeerde in 2011 af aan de Vrije Universiteit Brussel als master in de Rechten, met als specialisatie straf- en strafprocesrecht. Hierna vatte ze haar stage aan de balie van Brussel aan, waar ze zich – naast het strafrecht - voornamelijk verdiepte in het vreemdelingenrecht. Ze leerde de knepen van het vak en ontwikkelde zo een degelijke juridische basis.

Na de voltooiing van haar stage in 2014 was het tijd voor een nieuwe uitdaging, waar ze haar opgedane ervaring ten volle kon benutten. Die kennis kwam zeker van pas toen ze in juli 2015 startte als juridisch adviseur van de voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Ze stond de staatssecretaris bij in de vorming en uitvoering van zijn beleid en werkte onder andere mee aan doorgevoerde nodige wetswijzigingen.

Voor Evelien is het altijd belangrijk om de mens achter het dossier in het achterhoofd te houden. Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering en integratie zijn essentiële onderdelen van en de logische stap na een succesvol migratieverhaal. Samen met gelijke kansen en armoedebestrijding zijn dit domeinen waar ze haar juridische kennis verder wilt toepassen en verruimen. Dat kan ze doen op de studiedienst van de partij als adviseur integratie en inburgering, gelijke kansen en armoedebestrijding waar ze in april 2019 aan de slag ging.

Ze is daarnaast ook nog lokaal actief als bestuurslid van N-VA Beersel.