Eline Delanghe

Adviseur arbeidsmarktbeleid en pensioenen

Eline werkt als adviseur arbeidsmarktbeleid op het partijsecretariaat. Ze ondersteunt de partij door kennis te verwerven en te verspreiden via inhoudelijke nota’s. De samenwerking met haar collega’s op de fracties, de parlementen en de kabinetten, die hetzelfde domein onder hun hoede hebben, biedt een grote meerwaarde.

Arbeidsmarktbeleid is een interessant thema dat volop in beweging is. Het arbeidsmarktbeleid laten aansluiten op het sociaal-economische beleid is dan ook een hele uitdaging. We streven ernaar om tegen 2020 een Werkzaamheidsgraad Stemt overeen met het gedeelte van de bevolking dat werkt binnen de bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd, bijvoorbeeld de 20- tot 64-jarigen. werkzaamheidsgraad van 73,2 procent in de leeftijdscategorie 20- tot 64-jarigen te bereiken.

Eline is juriste, gespecialiseerd in individueel arbeidsrecht. Ze werkte onder andere als coördinator en als leidinggevende bij diverse organisaties en in verschillende sectoren. Daarbij bouwde ze ervaring op over de dynamiek van de arbeidsmarkt en kreeg er inzicht in de aspiraties van zowel werknemers als werkgevers. Ze wil haar kennis en ervaringen verder uitdiepen om ze nuttig te kunnen inzetten op de studiedienst.