Dirk Coelmont

Cel lokaal beleid - ruimtelijke ordening en mobiliteit

Dirk werkt sinds mei 2015 als adviseur voor de domeinen Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid bij de Cel lokaal beleid. Onze lokale mandatarissen kunnen hier terecht met hun technische of juridische vragen, voor beleidsadvies of communicatie-ondersteuning.

Bouwen aan verandering voor vooruitgang

Dirk studeerde in 1998 af als burgerlijk ingenieur-architect aan de KULeuven. Naast zijn diploma hield hij aan zijn studententijd ook een grote dosis politiek en maatschappelijk engagement over. Zijn jarenlange ervaring in de bouwsector als architect en als energiedeskundige stelt hij nu ten dienste van de N-VA.

Lokaal engagement

Zijn politiek engagement reikt verder dan het professionele leven: in 2010 werd Dirk bestuurslid en secretaris bij N-VA Bilzen, waar hij sinds 2013 afdelingsvoorzitter is. Samen met de sterke gemeenteraadsfractie onder leiding van burgemeester Frieda Brepoels draait ook daar de motor van vooruitgang.