Daphné Dumery

Kamerlid

Kamerlid Daphné Dumery is rechtuit. Als ze over politiek praat of als advocate haar cliënten verdedigt kan ze in enkele zinnen duidelijk maken waar het op staat. Dat bleek al toen de criminologe dagelijks naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel pendelde, of later, toen ze na de geboorte van dochter Robine in Gent rechten studeerde. Het was slechts een kwestie van tijd voor haar lokaal engagement bij de lokale N-VA-afdeling, een lidmaatschap dat teruggaat tot de hoogdagen van de Volksunie, zou uitmonden in iets groters.

In 2010 werd ze verkozen als lid van de kamer van volksvertegenwoordigers. Als actief lid van de commissies Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Betrekkingen, Justitie, Grondwetsherziening en het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden werd ze aangezocht om ondervoorzitter te worden van de commissie die zich buigt over het seksueel misbruik ingezonderheid binnen de Kerk.

Als ondervoorzitter van de Belgische delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) behartigt Daphné de belangen van de Vlamingen in thema’s als de functionering, uitbreiding en het optreden van de Europese Unie, de migratiestromen van en naar het Schengengebied en de mensensmokkel. In 2012 schrijft ze voor de PACE het rapport “The portrayal of migrants and refugees during election campaigns”.

In Oostende en Zeebrugge kent men haar als de dame die het probleem van de transitillegalen aan de kaak stelde. Op bilateraal vlak gaat Daphné’s aandacht uit naar de samenwerking met onze buurlanden in de bestrijding van de grenscriminaliteit, terwijl ze ook bij de werking van ons gerecht  haar terreinkennis in wetgevend werk probeert om te zetten.

Daphné zette als algemeen penningmeester en lid van het dagelijks bestuur van de N-VA mee de bakens uit voor de succesvolle verkiezingscampagnes van 2012 en 2014. Ook in Blankenberge gaat Daphné’s dadendrang niet onopgemerkt voorbij. Op dinsdag 16 december 2015 legde Daphné de eed af als eerste schepen van de stad Blankenberge. Haar bevoegdheden betreffen: middenstand en lokale economie, m.i.v. carnaval en Halloween; onderwijs en jeugd, en tenslotte sociale zaken en welzijn.

Quotes

‘Bij de splitsing van de Volksunie was de N-VA voor mij de logische keuze’
‘Europa moet eerst zelf hervormen alvorens het nieuwe lidstaten opneemt’
‘We moeten streven naar een sterk Vlaanderen in een confederaal Europa’
‘Vlaanderen moet mee aan de tafel van de internationale politiek’