Bertjan Olivier

Adviseur Omgeving en Mobiliteit

Bertjan Olivier is een rasechte West-Vlaming, woonachtig in het landelijke Eernegem. In 2019 studeerde hij af met onderscheiding als bio-ingenieur landbouwkunde aan de Universiteit Gent. Gedurende de laatste twee jaren van deze opleiding specialiseerde Bertjan zich in landbouweconomie, het Europees landbouwbeleid, agrarisch recht, biologische landbouw en rurale sociologie. Voor zijn masterproef onderzocht hij het potentieel van precisielandbouw in de Vlaamse sierteeltsector.

Na zijn opleiding koos Bertjan voor een bijkomende opleiding in general management aan de Vlerick Business School in Gent. Dat extra jaar zette zijn financiële en economische kennis op scherp en liet toe om zijn soft-skills verder te ontwikkelen. Kortom, een opleiding die zeer complementair bleek met zijn voorafgaande ingenieursopleiding. Beide opleidingen leveren ongetwijfeld de nodige bagage om aan de slag te kunnen als adviseur bij de studiedienst.

Expertise in duurzaamheid, klimaat, landbouw, leefmilieu en natuur

Bertjan beschikt dankzij zijn opleiding over de nodige academische kennis rond duurzaamheid, klimaat, landbouw, leefmilieu en natuur. Daarnaast blijft hij zich uit persoonlijke interesse constant bijscholen rond deze thema’s. Ook kijkt hij uit om zijn kennis rondom duurzame mobiliteit verder uit te breiden.

Conservatief ecologist uit het Brugse Ommeland

De thematiek die hem het meest passioneert, is die van de familiale landbouw en haar cruciale rol voor een beter leefmilieu en klimaat. Innovatie in alternatieve teelttechnieken boeien hem bijvoorbeeld enorm. Denk maar aan boslandbouw, agro-ecologie of regeneratieve landbouw.
Daarnaast heeft Bertjan een hart voor de natuur en het typisch Vlaamse landschap. Hij bekijkt de open ruimte als een multifunctioneel geheel. Afkomstig zijnde uit het Brugse Ommeland houdt hij enorm van de typische bomenrijen of de knotwilgen in de poldergraslanden. Het beschermen van ons Vlaams landschap, (levend) erfgoed en lokale landbouwrassen (zoals de West-Vlaamse “rood” runderen) zijn zaken die Bertjan zich persoonlijk hard aantrekt. Hij noemt zichzelf een conservatief ecologist die identiteit, ecologie en “terroir” met elkaar wil verzoenen voor een duurzamer Vlaanderen.

Experimenteren met teelttechnieken

In zijn vrije tijd houdt Bertjan van het lezen van non-fictie boeken. Daarnaast experimenteert hij graag met nieuwe teelttechnieken (zoals boslandbouw) in zijn tuin. Een tuinder zou geen tuinder zijn, als hij ook niet van koken en eten houdt, liefst geflankeerd door een lekker rood wijntje of een streekbiertje. Zijn vakanties spendeert Bertjan het liefst in rurale gebieden in Frankrijk of Italië waar hij volledig kan onthaasten en genieten van de lokale agrobiodiversiteit.

Voorlopig is Bertjan lokaal niet actief, maar wat niet is, kan zeker nog komen.