Bart Nevens

Vlaams Parlementslid (2014 - 2018) - Lijstduwer opvolgers Vlaams Parlement, Vlaams-Brabant

Bart Nevens vertegenwoordigde onze regio tot eind 2018 in het Vlaams Parlement en werd verkozen tot eerste gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant. Tot eind 2018 was hij schepen van Openbare werken, Ruimtelijke ordening en Technische dienst. Bart ondersteunt de lijst voor het Vlaams Parlement als lijstduwer bij de opvolgers.

Groen en Vlaams

Bart Nevens: “Van 2006 tot 2018 was ik schepen in onze mooie gemeente en in 2014 stemde de kiezer me naar het Vlaams Parlement, waar ik de enige verkozen arbeider was. Een hele eer, waar ik me vastbeet in de thema’s die me nauw aan het hart liggen: onze Vlaamse Rand rond onze hoofdstad Brussel en ons leefmilieu. Mijn werk daar werd zeker geapprecieerd, getuige de mooie score van 3,5/5 die ik kreeg van Het Nieuwsblad.

Als natuur- en dierenvriend zet ik me dan ook met veel overtuiging in voor ons milieu en klimaat. Sinds eind 2018 ben ik als eerste provinciaal gedeputeerde onder meer bevoegd voor Leefmilieu en Onderwijs. Twee thema’s waar ik de beloofde verandering in de praktijk breng. Gedaan met eindeloze gesprekken en studierondes, maar uw belastinggeld ook effectief inzetten op het terrein: daar sta ik voor. Zo krijgen we meer én betere natuur en kunnen we zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs gegarandeerd blijft in de toekomst. Ook via mijn andere bevoegdheden als Wonen, Vlaams Karakter en Dierenwelzijn wil ik verder werken aan een Vlaams en groen Vlaams-Brabant.

Uw stem voor mij is dan ook een stem voor een groen en Vlaams beleid in onze provincie en in heel Vlaanderen.