Arnout De Cuyper

Als N-VA’er van het eerste uur met een passie voor politiek is werken voor de N-VA voor Arnout een voorrecht. Sinds 2007 is hij in verschillende functies professioneel actief binnen de partij. Op die manier was hij een bevoorrechte getuige van de opgang van de N-VA, van het kleine broertje in een kartel tot de grootste partij van Vlaanderen.

Team Organisatie

Op dit moment is hij op het partijsecretariaat de coördinator van het Team Organisatie. Dit team van een twintigtal enthousiaste medewerkers houdt zich bezig met alle aspecten van de partijorganisatie: van de uitbouw van de lokale afdelingswerking, over de politieke ondersteuning van lokale mandatarissen, tot de organisatie van de partijevenementen, de ledenadministratie en IT-ondersteuning van het secretariaat en de fracties.

Kieswetgeving is leuk

Daarnaast is Arnout ook de specialist kieswetgeving van de partij. Een jongensdroom was dit waarschijnlijk niet. Al moet hij toegeven dat het doorgronden van vele honderden pagina’s kieswetgeving die eigen zijn aan onze compleet ondoorzichtige staatsstructuur hem ondertussen enig genoegen verschaft.

Herentals

Op lokaal vlak zet Arnout zich al enkele jaren achter de schermen in als afdelingsvoorzitter van N-VA Herentals. Wat vijf jaar geleden begon als een zeer select groepje aan zijn keukentafel, groeide met dank aan de inzet van velen uit tot een volwassen afdeling. En met een kleine 25 procent van de stemmen meteen tot de grootste oppositiepartij van Herentals. Een nieuwe afspraak in 2018 staat al enige tijd met stip in zijn agenda genoteerd.