Het partijcongres aanvaardde tijdens de eindstemming het principe van het confederalisme: twee autonome deelstaten - Vlaanderen en Wallonië - en een tweetalige hoofdstad Brussel. “Wij willen de Vlamingen het beleid geven waarvoor ze al zo lang stemmen, maar dat ze nooit krijgen”, zei congresvoorzitter Ben Weyts in zijn slottoespraak.

“Wij kiezen voor confederalisme om onze eigen problemen te kunnen aanpakken met onze eigen centen. Dát is confederalisme.”

Voor partijvoorzitter Bart De Wever is het confederalisme hét instrument om verder te kunnen bouwen aan het Vlaanderen waarvan wij dromen.

“Vandaag hebben wij toekomst geschreven”, aldus Bart De Wever. “Want niets kan een idee stoppen waarvan de tijd is gekomen. De kracht van verandering, de wil tot vooruitgang, zal altijd zegevieren.”

Start video

Eén groot feest

Het congres was de absolute finale van een grootscheepse oefening in ledendemocratie. In ‘doe-mee-cratie’. In de aanloop van het congres konden alle leden amendementen indienen op de congresteksten die ze in de bus kregen.

“Uiteindelijk noteerden we niet minder dan 2 495 amendementen op de 435 resoluties”, weet Ben Weyts. Daarna volgden de debatten. In drie commissies (‘Verantwoordelijkheid belonen’, ‘Gemeenschap vormen’ en ‘Onze toekomst kiezen’) konden de leden de hele zaterdag debatteren en hun amendementen verdedigen. Dat leidde tot bijna 500 stemmingen. Het werk ging zondag verder. Tijdens de finale eindstemming keurden meer dan 4 000 enthousias te aanwezigen de congresteksten goed. En zo werd het congres één groot feest.

Onderwerpen