Verkiezingen 2019

Op zondag 26 mei kiezen we een nieuw Vlaams, federaal en Europees Parlement. De N-VA staat klaar met een ijzersterk team en een stevig onderbouwd programma. Ons doel: de Vlaming het beleid geven dat hij wil en waar hij recht op heeft.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. Met die slogan dingt de N-VA op 26 mei naar de stem van de Vlaming. De inzet is duidelijk: met de N-VA in de regeringen werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. Zetten we die trend door of draaien we de klok terug na 26 mei?

Vier bijzondere verkiezingsthema’s
Vier thema’s krijgen van de N-VA bijzondere aandacht tijdens de campagne. Over elk van deze thema’s organiseert de N-VA een V-dag, waar onze kopstukken het N-VA-standpunt uit de doeken doen en experts dat standpunt onderbouwen.

  • De N-VA trekt resoluut de kaart van het Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme , waarbij het institutionele zwaartepunt voorgoed naar de deelstaten verschuift.
  • De N-VA is een milieubewuste partij. Onze visie op energie en ecologie stoelt niet op sentiment en dogma’s, maar op de drie pijlers duurzaamheid, zekerheid en betaalbaarheid. Dat is ons ecorealisme.
  • Asiel en Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering behoren tot het DNA van de N-VA. Wij staan voor een streng asiel- en migratiebeleid waarbij we zelf bepalen wie binnen mag en aan welke voorwaarden.
  • Onze grijze massa is Vlaanderens enige grondstof. De N-VA hecht bijzonder veel belang aan kwaliteitsvol en ambitieus onderwijs. De lat moet opnieuw hoger.

Sterke leiders
Onze ambitie is groot. Bart De Wever is onze kandidaat-minister-president van Vlaanderen. Federaal mikt Jan Jambon op het premierschap van België, een primeur voor een Vlaams-nationalist. Huidig Vlaams minister-president Geert Bourgeois trekt de Europese lijst. Zo trekt de N-VA in haar sterkste formatie naar de Vlaamse kiezer.

De N-VA-lijsten in de vijf Vlaamse provincies en in Brussel worden bevolkt door sterke kandidaten, een mix van ervaren rotten en nieuwe gezichten. Voor meer informatie over de kandidaten, klik hier.

N-VA is enige garantie
De N-VA is de enige garantie op vooruitgang voor Vlaanderen. De Vlaamse gezinnen en bedrijven hebben recht op een beleid dat een antwoord biedt op de Vlaamse noden en uitdagingen. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Nieuws over deze verkiezingen

De veiligheid van de burgers is de eerste taak van de overheid

“De veiligheid van haar burgers garanderen is de eerste taak van de overheid.” Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon viel meteen met de deur in huis tijdens de N-VA-persconferentie …

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

'Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.' Dat is de campagneslogan waarmee de N-VA op 26 mei naar de kiezer trekt. De slogan is zondag voorgesteld op een eerste kandidatendag van N-VA in Gent. "Voor ons …

V-dag ‘Welvaart door confederalisme’: Eigen problemen aanpakken met eigen oplossingen en eigen centen

Eigen problemen aanpakken met eigen oplossingen en eigen centen. Dat is in essentie het confederalisme waarover de N-VA zaterdag haar eerste van vier V-dagen organiseerde. Jan Jambon, Ben Weyts, …