Verkiezingsprogramma 2014 en Plan V

Onderwerpen: 
Verkiezingen 2014

Verantwoordelijkheid belonen. Samenhorigheid versterken. Onze toekomst kiezen. Dat zijn de drie inhoudelijke pijlers waarop onze congresteksten steunen. Met dat document hebben we een eerste keer de Verandering voor Vooruitgang concreet ingevuld tijdens ons ledencongres eind januari 2014. 

Die oefening in basisdemocratie leverde meteen ook het inhoudelijke fundament van ons programma voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014. Daarin vind je dezelfde drie pijlers terug. 

Zo bevat een eerste luik onze voorstellen voor een beleid dat beloont wie werkt, spaart, onderneemt of investeert. Kortom: wie verantwoordelijkheid neemt. Het tweede luik bundelt al onze voorstellen voor een beleid dat solidariteit bevordert en onze gemeenschap versterkt door verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Kortom: een beleid dat wel sociaal is, maar niet socialistisch. In het derde luik bundelen we onze voorstellen voor een toekomst waarin Vlamingen en Franstaligen samen kunnen beslissen wat ze samen willen doen. Waarin afbreken van bovenaf wordt ingeruild voor opbouwen van onderuit, gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking en moeten door willen. Kortom: waarin we ons dure en onwerkbare federalisme inruilen voor een betaalbaar en efficiënt Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme

Zo zetten we met ons verkiezingsprogramma de economische, sociale en constitutionele bakens uit voor een betere toekomst voor Vlaanderen. Een sterk Vlaanderen dat samen met een sterk Europa zorgt voor meer welvaart en welzijn.

Ons verkiezingsprogramma is een aanbod aan meer dan zes miljoen Vlamingen, niet enkel aan de N-VA-kiezer. Ons programma kan je op deze pagina downloaden in pdf-formaat of je kan de papieren versie bestellen.

Ons programma in braille en audio

Download hier een braillevriendelijke versie van ons verkiezingsprogramma.

Download hier ons verkiezingsprogramma in audioformaat (zip-bestand). 

U kan ons verkiezingsprogramma in audioformaat ook gratis op CD-ROM thuisgestuurd krijgen. Geef hiervoor een seintje aan xavier.lesenne [at] n-va.be.

Plan V

We becijferden ook de kostprijs en impact ervan, in ons Plan V. Dit document kan je hier (pdf-formaat, 3 MB) downloaden. Enkele veelgestelde vragen over het Plan V én hun antwoorden lees je hier (pdf-formaat, 217 kB).

We leggen onze voorstellen voor verandering graag ook aan jou voor, zodat je weer hoopvol vooruit durft kijken en weer vooruit kunt geraken. Verandering voor Vooruitgang!

 

Bestel hier de papieren versie