Verkiezingen 2014

Op 25 mei 2014 kozen de Vlamingen massaal voor het N-VA-model. En dat was een historische keuze. Want een kwarteeuw lang werd ons land geblokkeerd en kregen we een socialistisch beleid - het PS-model - in plaats van een sociaal beleid.

Met alle gevolgen van dien. Jaar na jaar stegen de overheidsuitgaven. Telkens opnieuw werden de belastingen verhoogd. Er werd amper hervormd en de schulden bleven zich opstapelen.

De N-VA staat voor een ander, moediger en ook noodzakelijk beleid. Een beleid voor iedereen die werkt, spaart en onderneemt. Een beleid dat verantwoordelijkheid beloont en zorg draagt voor wie het werkelijk nodig heeft.

Een beleid dat de belastingen verlaagt, eindelijk onze staatsschuld afbouwt en de overheid grondig op dieet zet. Zo creëren we opnieuw ruimte voor ondernemerschap. En voor een écht sociaal beleid. 

Zo’n ingrijpende hervorming is niet duurzaam, tenzij je ze verankert in een nieuwe staatsstructuur. Daarom moeten we ook de omslag durven maken naar het Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme . In onze congresteksten (pdf-formaat, 2 MB) lees je er alles over. Die verandering zal tijd vergen en niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar enkel zo kunnen we de Vlamingen het beleid garanderen waar ze al jaren voor stemmen en recht op hebben, maar dat ze nooit krijgen.

Wat het N-VA-model precies inhoudt, lees je in ons verkiezingsprogramma

Maar misschien hoor je liever onze leden en mandatarissen zelf aan het woord over de 25 concrete verbintenissen die wij met jou zijn aangegaan? Surf dan naar http://www.n-va.be/verandering.

 

Nieuws over deze verkiezingen

Maak kennis met de N-VA-verkozenen

De N-VA blijft de grootste partij van Vlaanderen en België. Opnieuw veroverden tal van N-VA-verkozenen een zitje in het Vlaams, Brussels, federaal en Europees parlement. De meeste gezichten zijn …

Twee jaar na de verkiezingen: "Wat is er nu allemaal de schuld van de N-VA?"

Twee jaar na de verkiezingen zet Louis Ide de belangrijkste verwezenlijkingen van de federale en Vlaamse Regering op een rijtje. "Ondanks een aantal onvoorziene omstandigheden die het uiterste …

Sander Loones naar Europa voor de N-VA

Sander Loones is officieel aangesteld als Europees Parlementslid voor de N-VA. Hij vervangt Johan Van Overtveldt, die in de nieuwe federale regering minister van Financiën is geworden. Loones wil de …