Verbintenissen voor Vooruitgang

25 concrete verbintenissen voor de toekomst legde de N-VA voor in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014. Na de verkiezingsoverwinning trokken we met diezelfde 25 Verbintenissen voor Vooruitgang naar de Vlaamse en federale onderhandelingstafels. Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben gegoten, kan je hier nakijken. Het aantal handjes geeft voor elke verbintenis de score weer, waarbij vijf het maximum is.

Verantwoordelijkheid belonen

Werken belonen

N-VA-verbintenis 01: Werken belonen

Meer mensen aan het werk

N-VA-verbintenis 02: Meer mensen aan het werk

Langer werken belonen

N-VA-verbintenis 03: Langer werken belonen

Ondernemen waarderen

N-VA-verbintenis 04: Ondernemen waarderen

Ondernemen stimuleren

N-VA-verbintenis 05: Ondernemen stimuleren

Rechten en plichten

Samen werken

N-VA-verbintenis 06: Samen werken

Misbruik beteugelen

N-VA-verbintenis 07: Misbruik beteugelen

Eerlijke migratie zonder achterpoortjes

N-VA-verbintenis 08: Eerlijke migratie zonder achterpoortjes

Lik op stuk

N-VA-verbintenis 09: Lik op stuk

Een fatsoenlijke politiek

N-VA-verbintenis 10: Een fatsoenlijke politiek

Samenhorigheid versterken

Pensioenen verzekeren

N-VA-verbintenis 11: Pensioenen verzekeren

Goede gezondheid

N-VA-verbintenis 12: Goede gezondheid

Armoede aanpakken

N-VA-verbintenis 13: Armoede aanpakken

Zelfredzame personen met een beperking

N-VA-verbintenis 14: Zelfredzame personen met een beperking

Verrassende en verrijkende cultuur

N-VA-verbintenis 15: Verrassende en verrijkende cultuur

Minder overheid, meer bestuur

Eenvoudigere staatsstructuur

N-VA-verbintenis 16: Eenvoudigere staatsstructuur

Efficiëntere overheid

N-VA-verbintenis 17: Efficiëntere overheid

Rekeningen op orde

N-VA-verbintenis 18: Rekeningen op orde

Minder regels

N-VA-verbintenis 19: Minder regels

Ruimte voor het vrije initiatief

N-VA-verbintenis 20: Ruimte voor het vrije initiatief

Onze toekomst kiezen

Onderwijs op topniveau

N-VA-verbintenis 21: Onderwijs op topniveau

Warm gezinsbeleid

N-VA-verbintenis 22: Warm gezinsbeleid

Duurzaam denken over energie

N-VA-verbintenis 23: Duurzaam denken over energie

Vlotte mobiliteit

N-VA-verbintenis 24: Vlotte mobiliteit

Een (t)huis voor iedereen

N-VA-verbintenis 25: Een (t)huis voor iedereen