N-VA-verbintenis 18: Rekeningen op orde

We hebben onze Vlaamse begroting meteen in evenwicht gebracht en maken in 2015 zelfs al een beperkte budgettaire ruimte vrij voor nieuwe investeringen. Daarbij kiezen we niet voor hogere belastingen maar voor structurele maatregelen en hervormingen. Die moeten leiden tot een betere dienstverlening door de overheid.

Op federaal niveau is het tekort veel groter en zijn de noden veel groter. De pensioenen en gezondheidszorg zorgen voor een druk op de uitgaven. Bovendien heeft de PS te weinig gedaan om de federale overheidsfinanciën te saneren. Dat betekent dat wij het federale begrotingsevenwicht moeten uitstellen tot 2018. Doen we dat niet, dan besparen of belasten we de economie kapot.

Dat begrotingsdoel vergt een structurele inspanning van 8,4 miljard euro: een tekort dat we voor de volle honderd procent gaan dichten met besparingen. Daarbij bespaart de overheid ingrijpend op het eigen apparaat. Via structurele hervormingen remmen we de onhoudbare uitgavengroei in de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid af.