Studievoormiddagen Objectief V

‘Het gestolde land’ – zaterdag 10 juni – inleiding door Axel Ronse

In een eerste sessie brengt prof. Erik Buyst (KU Leuven) het relaas van Het gestolde land: een Belgische sociaal-economische geschiedenis vol compromissen en kortetermijnoplossingen zonder duidelijke keuzes, vooral gericht op de instandhouding van het Belgische status quo. Hans Bourlon (Studio 100) getuigt vervolgens over zijn ervaringen als Vlaamse ondernemer in deze omgeving en vergelijkt die met de internationale context.

 

‘Twee-landen-land’ – zaterdag 17 juni – inleiding door Sarah Smeyers

Edwin De Boeck, directeur van de N-VA-studiedienst, brengt in de tweede sessie de sociaal-economische heterogeniteit tussen de gewesten in kaart. Hoe is die sinds de jaren 60 geëvolueerd? En heeft het regeringsbeleid impact op de prestaties van elk gewest? In dezelfde sessie spreekt prof. Ed Poole (University of Cardiff) over regionale verschillen in het VK en de manier waarop de brexit het streven naar meer regionale autonomie versterkt.

 

‘Meer Vlaanderen: confederalisme’ – zaterdag 24 juni – inleiding door Peter De Roover

De derde sessie ten slotte toont hoe een confederale staatsstructuur op termijn goed is voor zowel de Vlaamse als de Waalse economie en dus voor Vlamingen én Franstaligen. Dat argument wordt geïllustreerd door het Zwitserse voorbeeld. Prof. Stadelmann (Universiteit van Bayreuth) legt uit hoe het Zwitserse confederale model erin slaagt om van dat land, ondanks de sterke regionale heterogeniteit, een van de meest welvarende ter wereld te maken. Daarna volgt een presentatie over het N-VA-model van Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme door Kamerlid Jan Spooren.

De inschrijvingen voor deze studievoormidagen zijn afgesloten.