Waterwegen

Waterwegen

De N-VA trekt resoluut de kaart van de binnenvaart. Dat is namelijk het milieuvriendelijkste, veiligste en goedkoopste transportmiddel. 

Ook moeten de Vlaamse havens eindelijk écht samenwerken. Dat kan door meer specialisatie en een goede taakverdeling. Nu beconcurreren onze havens elkaar te vaak. Zo wordt veel gemeenschapsgeld verkwist.

Het succes van een haven hangt samen met de goede verbindingen met het hinterland via wegen, spoorwegen en kanalen. Zo moet de IJzeren Rijn dringend zorgen voor een verbinding tussen Antwerpen en Duitsland.