Verandering voor Vooruitgang

Verandering

In haar verkiezingsprogramma van 2014 beloofde de N-VA niet zomaar Verandering, maar Verandering voor Vooruitgang. Dat dit geen loze belofte was, bewijzen de N-VA-ministers elke dag opnieuw. Zowel op het Vlaamse als op het federale niveau. 

Denk maar aan de grondige sanering van onze overheidsfinanciën, de noodzakelijke versterking van onze concurrentiekracht, de onvermijdelijke hervorming van ons pensioenstelsel, de algemene verlaging van de belastingdruk, het gestaag optrekken van onze laagste uitkeringen tot aan de Europese norm, de langverwachte investeringen in een echt veiligheidsbeleid en de doordachte én doortastende aanpak van het asiel- en migratievraagstuk.

Maar de beloofde verandering en vooruitgang zie je ook in minder opvallende dingen, zoals de toegenomen aandacht voor dierenwelzijn, de invoering van trajectcontroles in het belang van de verkeersveiligheid, de introductie van een kaaiman-, banken- en karaattaks voor een meer rechtvaardige fiscaliteit, de creatie van flexijobs en andere maatregelen om de horeca te stimuleren, de veralgemening van ééneuromaaltijden en het verspreiden van voedseloverschotten in de strijd tegen armoede, de modernisering van de adoptieregels, de aanpassing van de donor- en transgenderwet, kortom: te veel om op te noemen!

Lees meer overVaria