Veeteelt

Veeteelt

De N-VA pleit al jaren om het gebruik van antibiotica in de veeteelt te verminderen. Dat is diervriendelijker, veiliger voor de volksgezondheid én goedkoper voor de boer.

Vergeleken met de meeste andere Europese landen krijgen onze koeien, varkens en kippen veel te veel antibiotica. Niet omdat ze ziek zijn, maar om ze gezond te houden. Preventief dus. Maar zo worden bacteriën resistent.

Nederland en de Scandinavische landen bewijzen dat veehouderij kan met minder antibiotica. Zij investeren in betere stalinfrastructuur en -hygiëne. Ook de N-VA is daarvoor gewonnen. 

 

Lees meer overLandbouw en visserij