Turkije

Turkije

We kunnen beter wachten met gesprekken over een verdere uitbreiding van de Europese Unie. Sinds het jaar 2000 traden maar liefst dertien nieuwe landen toe. Die groeispurt is nog niet verteerd. Zo blijven er vragen over de verhouding tussen de sterke en de zwakkere eurolanden, over de begrotingsregels en over het Schengen-akkoord.

Er moet eerst een verdere verdieping van het Europees project plaatsvinden alvorens er over verdere uitbreiding kan worden gepraat. En dat geldt dus ook voor Turkije.

Vrijheid, en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om vreedzaam bijeen te komen, vormen het immuunsysteem van een gezonde samenleving. De N-VA wil dat Turkije die rechten daadwerkelijk toepast, en niet enkel nastreeft.

 

Lees meer overEuropa