Staatsveiligheid

Staatsveiligheid

De huidige werking van de Staatsveiligheid is erg onduidelijk. De bevoegde minister noch de parlementsleden hebben zicht op wat die dienst allemaal doet of welke gegevens ze bewaart.

Zo zijn er vermoedens dat de Staatsveiligheid parlementsleden bespiedt, wat een aanslag zou zijn op de democratie.

Het parlement moet zijn rol ten volle kunnen spelen bij de controle van de Staatsveiligheid.