Roken

Roken

Elk jaar sterven er wereldwijd nog miljoenen mensen door tabaksgebruik. Een aanzienlijk aantal van hen door passief mee te roken. Als we zien dat de meeste jongeren voor het eerst roken op café, moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen en het rookverbod in de horeca blijven verdedigen. Het is een noodzakelijk instrument in de strijd tegen longkanker.

Dat algemene rookverbod is overigens een Europese richtlijn, die tegen 2014 ook door België moest worden vastgelegd in een duidelijke wet.