Rampen

Rampen

België moet sneller lessen trekt uit rampen. Het is te gek voor woorden dat het onderzoek naar de treinramp in Buizingen meer dan vier jaar in beslag nam. Het is ook schrijnend dat na de gasramp in  Gellingen, de wetgeving werd aangepast, maar 7 jaar later nog steeds niet helemaal van toepassing is.

De N-VA stelt daarom de oprichting voor van een onafhankelijke onderzoeksraad voor rampen, zoals in Nederland. De bedoeling van zo’n raad is niet om schuldigen aan te duiden. Wél om te leren uit fouten. Want voorkomen is beter dan genezen.