De N-VA is van oordeel dat de criminalisering van prostitutie, ongeacht of die via de klant of de prostituee gebeurt, het fenomeen niet zal doen verdwijnen uit de maatschappij. Waar een markt is, is een weg. Alleen zal die markt minder zichtbaar worden voor de overheid. Een evolutie die in de eerste plaats nefast zal zijn voor de prostituee zelf.

De N-VA pleit voor een wettelijk kader van raamprostitutie op specifieke plaatsen en met voldoende controle op misbruik en werkomstandigheden. De praktijk in Antwerpen toont dat dit kan werken: het Schipperskwartier is niet alleen een plaats waar klant en prostituee elkaar vinden. Het is ook een aandachtspunt voor verschillende hulpverleningsdiensten. Er is controle op de hygiëne en de menselijkheid van de werkomstandigheden. De politie heeft er een vaste stek en waakt over de veiligheid. Een prostituee die uit het beroep wil stappen of misbruiken wil melden, vindt op die manier makkelijk gehoor bij gespecialiseerde diensten. Omgekeerd is de stap van hulpverleners en politie richting prostituees snel gezet. Dat zijn overduidelijke troeven voor de prostituee en de strijd tegen gedwongen prostitutie en aanverwante misdrijven zoals mensenhandel.