Plantentuin van Meise

Plantentuin van Meise

In 2000 werd de Plantentuin van Meise overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. In 2001, met de Lambermontakkoorden, werd daarover een akkoord gesloten tussen Vlaanderen en Wallonië. Maar vervolgens zat het dossier muurvast; gedurende meer dan tien jaar. 

De Franstaligen weigerden het akkoord te bezegelen. De federale overheid liet intussen de Plantentuin aan zijn lot over. Vlaanderen wou maar al te graag investeren, maar mocht niet zolang de overdracht niet rond was. 

Met alle gevolgen van dien: investeringswerken bleven uit en het patrimonium raakte in verval . Bij de uiteindelijke overdracht in 2014 bleek minstens 10 miljoen euro aan investeringen nodig. Een veelvoud van wat nodig zou geweest zijn mocht dit dossier niet zo lang hebben aangesleept. Of hoe dit verloederde dossier een symbool werd voor de staat van dit land.

Lees meer overVlaamse Rand