Overstromingsgevaar

Overstromingsgevaar

Bouwen in overstromingsgebied houdt risico’s in. Daarom willen sommige partijen het simpelweg verbieden om er nog langer woningen op te trekken.

Voor de N-VA kan er pas in laatste instantie sprake zijn van een radicaal bouwverbod. Het botweg weigeren van een bouwvergunning is onrechtvaardig, zeker in gebieden waar oplossingen mogelijk zijn. 

Lees meer overMilieu en klimaat