Nederlands in de Rand

Nederlands in de Rand

Mensen kiezen vrij de taal die ze in hun privésfeer willen gebruiken. Ook in de Vlaamse Rand rond Brussel. Maar het Nederlands is en blijft ook daar de enige officiële taal. Net als in de rest van Vlaanderen.

Op straat, op school en in alle contacten met de overheid krijgt het Nederlands steeds voorrang. Niet enkel uit principe: het helpt anderstaligen ook bij het aanleren van de taal en hun integratie in de lokale gemeenschap.

De N-VA pleit bovendien voor een blijvende promotie van taallessen Nederlands. Daarom staan wij achter elke sensibiliseringscampagne die anderstaligen - maar bijvoorbeeld ook lokale winkeliers - aanmoedigt om het Nederlands te gebruiken.

Lees meer overVlaamse Rand