Jeugd

Minderjarigen

Kinderen en tieners vormen de toekomst van onze samenleving. Elke dag zijn zij op verschillende manieren betrokken bij het reilen en zeilen in onze Vlaamse gemeenschap. Net zoals volwassenen bekijken kinderen en tieners hun omgeving vanuit een eigen referentiekader.

De N-VA beschouwt kinderen en tieners als medeburgers die volwaardig deelnemen aan de samenleving. Daarom moeten zij ook alle kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Dit betekent een transversale aanpak want er zijn raakpunten met nagenoeg alle beleidsthema’s (onderwijs, mobiliteit, werk, cultuur…).

Lees meer overJongeren