Militaire operaties

Militaire operaties

Defensie is een instrument voor vrede en veiligheid dat de N-VA enkel wil inzetten wanneer alle diplomatieke middelen zijn uitgeput. Een mandaat van de internationale gemeenschap en steun uit de regio zijn noodzakelijke voorwaarden voor deelname aan een buitenlandse zending. 

Vandaag worden onze militairen erg verspreid ingezet, wat een zware financiële en logistieke last betekent voor het leger. Daarom moeten we bekijken of we onze inzet niet beter kunnen beperken tot die opdrachten waar onze deelname broodnodig is en onze expertise werkelijk een toegevoegde waarde biedt. Door ons daarop te concentreren, willen we meer militairen kunnen inzetten in het buitenland. 

Om het binnenlandse draagvlak voor een operatie te vergroten, wil de N-VA de regering verplichten om de discussie met het parlement aan te gaan. Zo’n open dialoog over buitenlandse operaties, waarbij het parlement tijdig correcte informatie krijgt, vergroot de legitimiteit van de missies.

 

Lees meer overDefensie