Migratie

Migratie

De N-VA kiest voor een positief migratiebeleid en zet daarom in de eerste plaats in op arbeids- en kennismigratie. Want migranten die hier komen werken of studeren, leveren een actieve bijdrage aan onze samenleving. 

Helaas komen te veel migranten ons land in via een passief migratiekanaal (asiel, gezinshereniging of regularisatie). Al te vaak belanden die mensen in de werkloosheid. Daardoor is het evenwicht tussen actieve en passieve migratie volledig verstoord. De N-VA wil dat evenwicht herstellen en bewaken.

Onder impuls van de N-VA zijn al belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd. Denk maar aan de verstrenging van de wet op de gezinshereniging, wijzigingen aan de asiel- en opvangwet en het afschaffen van de snel-Belgwet. Zeker de regularisatie van illegale criminelen is voor de N-VA onaanvaardbaar.