Leger

Leger

Het budget voor Defensie is op vijftien jaar tijd met bijna een derde verminderd, net als het aantal militairen. Die neerwaartse spiraal is onhoudbaar. De N-VA pleit voor meer financiële stabiliteit en visie. Zo zouden we kunnen werken met defensieakkoorden die lopen over een langere termijn. Via een debat in het parlement moeten we ook de oppositie daarbij betrekken, om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.

Een modern leger moet normaal ongeveer een vijfde van zijn budget spenderen aan de vernieuwing van materieel en infrastructuur. Van alle NAVO-lidstaten doet geen enkel leger het slechter dan het onze. Dat komt de veiligheid en de aantrekkelijkheid van het militaire beroep niet ten goede. De N-VA pleit daarom voor een weldoordacht investeringsbeleid waarin we anticiperen op de dreigingen en uitdagingen die ons morgen te wachten staan. Ook moeten we rekening houden met wat onze partners al hebben aan materieel en infrastructuur. 

Vandaag is er een toenemende vraag naar goed opgeleid, gespecialiseerd personeel dat kan omgaan met hoogtechnologisch materieel. Defensie heeft echter grote problemen om geschikte kandidaten te vinden en in dienst te houden. Voor de N-VA is het daarom cruciaal dat het imago van het leger en de aantrekkelijkheid van het militaire beroep verbetert. Dat vraagt om duidelijke carrièrepaden en blijvende aandacht voor een sociaal en personeelsbeleid. Centraal daarin staan flexibiliteit, uitdagend werk en de mogelijkheid om gezin en carrière te combineren.

De invoering van een militaire loopbaan van beperkte duur is alvast een stap in de goede richting. Het leger moet zich zoveel mogelijk inspannen voor de begeleiding van militairen naar de civiele arbeidsmarkt. Door kortetermijnmilitairen voorrang te verlenen bij sollicitaties voor bepaalde beroepscategorieën (brandweer, politie, …) zal de aantrekkelijkheid van het beroep alleen maar vergroten.

 

Lees meer overDefensie